Rehabilitation camps

We are well-prepared to host 14-day-long rehabilitation camps (leisure and/or fitness). The participants are offered rehabilitation treatment recommended by a medical doctor.

W zależności od wskazań medycznych, naszych pacjentów zapraszamy do skorzystania z następujących zabiegów:

 • Magnetoterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Laseroterapia
 • Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, prądy Tens-a, prądy interferencyjne)
 • Ultradźwięki
 • Światłolecznictwo
 • Fotel masujący, mata masująca

Oferujemy turnusy dla osób:

 • Z upośledzeniem umysłowym,
 • Z padaczką,
 • Z chorobą psychiczną,
 • Ze schorzeniami układu krążenia,
 • Ze schorzeniami układu oddechowego,
 • Z cukrzycą,
 • Kobiet po mastektomii,
 • Z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Z chorobami neurologicznymi,
 • Z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • Z chorobami układu pokarmowego

CENY TURNUSÓW OBEJMUJA:

 • Zakwaterowanie w pokojach 2,3 lub 4-osobowych z łazienką
 • Całodzienne wyżywienie
 • 3 zabiegi dziennie wg zaleceń lekarza (w dni robocze, oprócz dnia przyjazdu i wyjazdu)
 • Możliwość korzystania z basenu
 • Możliwość korzystania z sali gimnastycznej
 • Wypożyczenie rowerów, kijków do nord-walkingu
 • Uczestnictwo w programie rekreacyjno-oświatowym (ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne, wieczorek powitalny i pożegnalny itp.)
 • bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego

OŚRODEK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO REZYGNACJI Z PROWADZENIA TURNUSU REHABILITACYJNEGO
NA 1 MIESIĄC PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA KOSZTÓW
Z TYM ZWIĄZANYCH